Sản phẩm cá Dứa Cần Giờ

By | 2 Tháng Ba, 2015
kho-ca-dua-1-nang-1kg-4-conKhô cá Dứa một nắng size 3 con/kg kho-ca-dua-1-nang-1kg-2-con
Khô cá Dứa một nắng size 2 con/kg
kho-ca-dua-1-nang-1-con-1kgKhô cá Dứa một nắng size 1 con/kg kho-ca-dua-1-nang-1-con tren-1kgKhô cá Dứa một nắng size 1 con > 1kg
kho-ca-dua-1-nang-1-con tren-2kgKhô cá Dứa một nắng size 1 con > 2kg kho-ca-dua-2-nangKhô cá Dứa 2 nắng
ca-dua-tuoi-nguyen-conCá Dứa tươi nguyên con ca-dua-tuoi-cat-khucCá Dứa tươi cắt khoanh